Międzynarodowy projekt Kinema


Tegorocznym zadaniem uczestników projektu było nakręcenie przez młodzież z każdego regionu krótkiego filmu poruszającego problemy współczesnej młodzieży oraz wspólnego posiłku, który z jednej strony łączy grupę młodzieży, a z drugiej sprzyja powstawaniu konfliktów na podstawie samodzielnie napisanego scenariusza w języku obcym. Uczniowie naszej szkoły nakręcili film w j. niemieckim pod tytułem „Ein neuer Bursche, ein neues Problem…”, podobnie jak ich koledzy z Francji.

Reklamy