Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października br. w szkolnej auli odbyła się powiatowa akademia z okazji Dnia Nauczyciela.  Oprócz grona pedagogicznego  w uroczystości wzięli  udział zaproszeni goście: Pan Starosta Roman Fester, Pan Wicestarosta Mariusz Szpilarewicz, radni,  Ksiądz Prałat Marian Mądry, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele. Ciekawy i różnorodny program artystyczny, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem … Czytaj dalej Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Reklamy