Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października br. w szkolnej auli odbyła się powiatowa akademia z okazji Dnia Nauczyciela.  Oprócz grona pedagogicznego  w uroczystości wzięli  udział zaproszeni goście: Pan Starosta Roman Fester, Pan Wicestarosta Mariusz Szpilarewicz, radni,  Ksiądz Prałat Marian Mądry, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele.

Ciekawy i różnorodny program artystyczny, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli:  Pani Agnieszki Chłopaś,  Pani Anny Magnowskiej i Pani Julity Kasprowicz oraz Pana Krzysztofa Krakowiaka, obejmował zabawne scenki z życia szkoły, przeplatane  pięknie wykonywanymi na żywo piosenkami i nagraniami dobrze budującymi nastrój danej sceny.

Reklamy