Pożegnanie absolwentów

https://youtu.be/VK6OaGuH-0E W dniu 29.04.2016 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste pożegnanie absolwentów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście Starosta powiatu ząbkowickiego pan Roman Fester, Burmistrz miasta pan Marcin Orzeszek oraz przedstawiciele Rady Rodziców. ZSZ im. Stanisława Staszica Ząbkowice Śląskie. Szkolne Studio Filmowe CioS.

Reklamy

Apel z okazji Konstytucji 3 Maja

Ciekawy i różnorodny program artystyczny, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli:  Pani Agnieszki Chłopaś,  Pani Anny Magnowskiej i Pani Julity Kasprowicz oraz Pana Krzysztofa Krakowiaka.Oprócz grona pedagogicznego  w uroczystości wzięli  udział zaproszeni goście: Pan Starosta Roman Fester, Pan Wicestarosta Mariusz Szpilarewicz, radni,  Ksiądz Prałat Marian Mądry, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele.